AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

  • A. Nghe trộm điện thoại người khác.
  • B. Bình luận về bài viết của người khác trên mạng xã hội.
  • C. Tự ý bóc thư của người khác.
  • D. Đọc trộm nhật kí của người khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>