AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của pháp luật?

  • A. Pháp luật được bắt nguồn từ đời sống xã hội và thực hiện trong thực tiễn.
  • B. Pháp luật là các quy phạm phổ biến được nhà nước ban hành.
  • C. Pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước.
  • D. Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA