AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về khái niệm giá trị?

  • A. Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.
  • B. Sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện thì cạnh tranh ra đời.
  • C. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hôi cần thiết để sản xuất hàng hóa.
  • D. Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của sản phẩm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>