AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn
  • B. Fructozơ có nhiều trong mật ong.
  • C. Metyl acrylate, tripanmitin và tristearin đều là este.
  • D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glyxerol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất béo (C17H33COO)3C3H5 là chất béo không no nên khi ở nhiệt độ thường tồn tại ở trạng thái lỏng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>