AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1 chất béo là trieste của 1 axit và axit tự do có cùng công thức với axit có trong chất béo. Chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo là 208,77 và chỉ số axit tự do là 7. Axit chứa trong chất béo là:

  • A. Axit stearic.
  • B. Axit linoleic.
  • C. Axit oleic.
  • D. Axit panmitic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét 1000g mẫu chất béo thì:

  + Chỉ số xà phòng hóa là số mg KOH vừa đủ để phản ứng xà phòng hóa hết với lượng chất trong 1g chất béo.

  + Chỉ số axit là số mg KOH vừa đủ để trung hòa hết gốc axit có trong 1g chất béo

  ⇒ Giả sử mẫu chất béo có x mol (RCOO)3C3H5 và y mol RCOOH

  ⇒ 3x + y = nKOH xà phòng hóa = 3,728

  y = nKOH axit hóa = 0,125 mol

  ⇒ x = 1,201 mol

  ⇒ mmẫu chất béo = 1,201(R + 173) + 0,125(R + 45) = 1000

  ⇒  R = 211g (C15H31) ⇒ axit panmitic

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA