AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị của m là:

  • A. 0,200.
  • B. 0,150.
  • C. 0,075.
  • D. 0,280.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hòa gốc axit có trong 1 gam chất béo

  ⇒ nCOOH = nKOH cần thiết 

  = \(\frac{7\times 15\times 10^{-3}}{56}\) = 0,001875 mol

  ⇒ nNaOH = nCOOH = 0,001875 mol

  ⇒ m = 0,075 g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>