YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 70 gam hỗn hợp gồm triglixerit và axit béo cần dùng V lít dd NaOH 2M, đun nóng. Sau phản ứng thu được 7,36 gam glixerol và 72,46 gam xà phòng. Giá trị của V là:

  • A. 0,130.
  • B. 0,135.
  • C. 0,120.
  • D. 0,125.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi số mol axit béo là x 

  ⇒ phản ứng với NaOH tạo x mol H2O

  ⇒ nNaOH pứ = naxit béo + 3nGlixerol = x + 3.0,08 mol

  Bảo toàn khối lượng:

  mhh + mNaOH = nGlixerol + mxà phòng + mnước

  ⇒ 70 + 40(x + 0,24) = 7,36 + 72,46 + 18x

  ⇒ x = 0,01 mol

  Số mol của NaOH là : x + 3.0,08 = 0,01 + 3.0,08 = 0,25 (mol)

  \({V_{NaOH}}\; = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{1,25}}{2}{\rm{ = }}0,125\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF