ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 70 gam hỗn hợp gồm triglixerit và axit béo cần dùng V lít dd NaOH 2M, đun nóng. Sau phản ứng thu được 7,36 gam glixerol và 72,46 gam xà phòng. Giá trị của V là:

  • A. 0,130.
  • B. 0,135.
  • C. 0,120.
  • D. 0,125.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi số mol axit béo là x 

  ⇒ phản ứng với NaOH tạo x mol H2O

  ⇒ nNaOH pứ = naxit béo + 3nGlixerol = x + 3.0,08 mol

  Bảo toàn khối lượng:

  mhh + mNaOH = nGlixerol + mxà phòng + mnước

  ⇒ 70 + 40(x + 0,24) = 7,36 + 72,46 + 18x

  ⇒ x = 0,01 mol

  Số mol của NaOH là : x + 3.0,08 = 0,01 + 3.0,08 = 0,25 (mol)

  \({V_{NaOH}}\; = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{1,25}}{2}{\rm{ = }}0,125\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 68

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1