AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

  • A. C15H31COOCH3
  • B. CH3COOCH2C6H5
  • C. (C17H33COO)2C2H4
  • D. (C17H35COO)3C3H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất béo là trieste của glixerol và axit béo ⇒ Chọn D.

  Một số axit béo thường gặp đó là:

  C17H35COOH : Axit Stearic

  C17H33COOH : Axit Olein

  C17H31COOH : Axit Linoleic

  C15H31COOH : Axit Panmitic

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>