ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, để trung hòa NaOH dư cần 0,18 mol HCl. Khối lượng xà phòng 72% sinh ra từ 1 tấn chất béo trên là :

   

  • A. 1434,26 kg  
  • B. 1703,33 kg  
  • C. 1032,67 kg    
  • D. 1344,26 kg
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nNaOH pứ = 0,25 – 0,18 = 0,07 mol

  Phản ứng tổng quát :

  Chất béo + 3NaOH → 3.Muối mononatri + C3H5(OH)3

  ⇒ nglixerol = 1/3.nNaOH = 0,07/3 mol

  ⇒ mmuối = 20,653g

  Với 1 tấn Chất béo thì tạo mMuối = 1032,67 kg

  ⇒ mXà phòng 72% = 1434,26 kg

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 66

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1