AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây đúng?

  • A. Ở điều kiện thường dầu thực vật ở trạng thái lỏng  
  • B. Chất béo có chứa các gốc axit béo không no thường ở trạng thái rắn 
  • C. Mỡ động vật, dầu thực vật thường tan tốt trong nước 
  • D. Chất béo chứa chủ yếu gốc axit béo C17H35COO thường có trong dầu thực vật 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. Đúng. Thành phần của dầu thực vật là các axit béo được tạo thành từ các axit béo không no

  B.  Sai. Chất béo có chứa các gốc axit béo không no, thường ở trạng thái lỏng

  C.  Sai. Mỡ động vật, dầu thực vật không tan trong nước và nhẹ hơn nước

  D.  Sai. Chất béo chứa chủ yếu gốc axit béo C17H35COO (gốc no) thường có trong mỡ động vật 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>