AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là:

  • A. C17H35COOH và glixerol.
  • B. C15H31COONa và glixerol.
  • C. C15H31COOH và glixerol.
  • D. C17H35COONa và glixerol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  tristearin có công thức là: (C17H35COO)3C3H5
  (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>