• Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A.

   Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

  • B.

   Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

  • C.

   Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl.

  • D. Tính khử của ion I- mạnh hơn tính khử của ion Br-.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC