YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân bố đều ở thực vật như bụi cây sồi thường liên quan đến: 

  • A.  Độ ẩm cao     
  • B. Sự phân bố ngẫu nhiên các hạt
  • C. Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một quần thể
  • D. Nồng độ các chất dinh dưỡng trong phạm vi của quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phân bố đều xảy ra khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể và môi trường phân bố đồng đều

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA