AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bệnh N do 1 gen gồm 2 alen A, a quy định . khi nghiên cứu về bệnh này, người ta lập được sơ đồ phả hệ

  Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu có nội dụng đúng ?

  (1)   Bệnh N do gen lặn trên NST X quy định

  (2)   Cá thể II.1 và II.2 có kiểu gen giống nhau

  (3)   Có 2 cá thể chưa xác định chính xác được kiểu gen trong phả hệ trên

  (4)   Xác suất cặp bố mẹ II.1 và II.2 sinh hai đứa con không mắc bệnh là 75%

  (5)   Xác suất cặp bố mẹ II.1 và II.2 sinh đứa con gái đầu bình thường, đứa con trai sau mắc bệnh là 4,6785% 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>