AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dưới đây là phả hệ kiểu hình của một gia đình có tiền sử bệnh Huntinton. Phép lai này chỉ ra điều gì về di truyền của bệnh này ?

   

  • A. đó là alen trội liên kết Y        
  • B. Đó là alen lặn liên kết Y
  • C. Đó là alen trội liên kết với NST thường  
  • D. Đó là alen trội liên kết với NST giới tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Ta thấy bố mẹ bị bệnh sinh con gái bình thường → gen gây bệnh là gen trội nằm trên NST thường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>