RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nếu tảo lục quang hợp cung cấp CO2 tổng hợp với oxi nặng (18O) sau đó phân tích chỉ ra hợp chất duy nhất sau đây không có chứa (18O) 

  • A. Glyceraldehit 3- phosphate (G3P)   
  • B. Glucose
  • C. ribulose biphosphate (RuBP)       
  • D. O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  O2 trong quang hợp có nguồn gốc từ nước nên không chứa (18O)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>