AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ sở cho sự khác biệt trong cách tổng hợp liên tục và gián đoạn của các phân tử ADN là gì ? 

  • A. Nhân đôi chỉ cơ thể xảy ra ở đầu 5’
  • B. ADN polymerase có thể nối các nucleotide mới với đầu 3’OH của một sợi đang phát triển
  • C. ADN ligase chỉ hoạt động theo hướng 3’ → 5’
  • D. polymerase chỉ có thể hoạt động lên một sợi tại một thời điểm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Do ADN polymerase có thể nối các nucleotide mới với đầu 3’OH của một sợi đang phát triển nên mạch mới có chiều 5’ – 3’; trên mạch khuôn 3’ – 5’ được tổng hợp liên tục, mạch khuôn 5’ – 3’ được tổng hợp gián đoạn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>