AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mặc dù nhiều tinh tinh sống trong môi trường có chứa hạt cọ dầu, các thành viên của chỉ một vài quần thể sử dụng đá để mở hạt việc giải thích có thể là ? 

  • A. Sự khác biệt hành vi là do sự khác biệt di truyền giữa các quần thể
  • B. các thành viên của các quần thể khác nhau có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau
  • C.  truyền thống văn hóa sử dụng đá để làm nứt hạt đã này sinh chỉ trong một số quần thể
  • D. Các thành viên của các nhóm khác nhau có khả năng học tập khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đây là tập tính học được nên A sai, giải thích đúng nhất là C, chỉ một vài quần thể mới biết sử dụng đá làm nứt hạt.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>