AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở cà chua, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

  (1) AAaa × AAaa                     (2) AAaa × Aaaa                         (3) AAaa × Aa

  (4) Aaaa × Aaaa                       (5) AAAa × aaaa                         (6) Aaaa × Aa

  Có bao nhiêu tổ hợp lai cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11 quả đỏ : 1 quả vàng: 

  • A. 2 tổ hợp   
  • B. 4 tổ hợp  
  • C. 1 tổ hợp  
  • D. 3 tổ hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA