AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệt phân hoàn toàn m gam quặng đolomit (chứa 80% CaCO3.MgCO3 theo khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là:

  • A. 46.
  • B. 28,75.
  • C. 92.
  • D. 57,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{matrix} CaCO_3.MgCO_3 & \rightarrow & 2CO_2\\ 0,25 & \gets & 0,5 & mol \end{matrix}\)
  \(m=\frac{0,25(100+84)100}{80}=57,5\ g\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>