AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X chứa 0,1mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol. Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là:

  • A. 23,2 gam
  • B. 23,2 gam
  • C. 28,6 gam
  • D. 37,4 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bảo toàn điện tích ta có 0,1.2n+ 0,3.2 = 0,4 + a ⇒ a = 0,4
  2  → \(CO_{3}^{2-}\) + H2O + CO2
    0,4                0,2
  Khối lượng chất rắn = mCa2+ + mMg2+ + mCl- + \(m_{CO_{3}^{2-}}\) = 0,1.40 + 0,3.24 + 0,4.35,5 + 0,2.60 = 37,4g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>