ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H2O thu được dung dịch A. Sục khí CO2 vào dung dịch A, qua quá trình khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như sau:

  Giá trị của x là:

  • A. 0,025
  • B. 0,020
  • C. 0,050
  • D. 0,040

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào đồ thị:
  Tại số mol của CO2 là x và 15x đều tạo cùng lượng kết tủa
  +) Tại \(n_{CO_{2}}\) = x (đồ thị đi lên) ⇒ kết tủa tăng ⇒ OH- dư
  \(\Rightarrow n_{CaCO_{3}} = x = n_{CO_{2}}\)
  +) Tại \(n_{CO_{2}}\) = 15x( đồ thị đi xuống) ⇒ kết tủa tan dần ⇒ CO2 dư
  \(\Rightarrow n_{CaCO_{3}} = n_{OH} - n_{CO_{2}}\)
  Lại có: nOH = \(2n_{Ca(OH)_{2}}\) = 2nCaO = 0,4 mol
  ⇒ x = 0,4 – 15x ⇒ x = 0,025 mol

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE