AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta dùng phương pháp gì?

  • A. Nhiệt luyện.    
  • B. Điện phân dung dịch.
  • C. Thuỷ luyện.
  • D. Điện phân nóng chảy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp chung điều chế kim loại kiềm thổ là đpnc muối clorua của chúng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>