MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra?

  • A. SO2 + dd Ba (OH)2.
  • B. SO2 + dd NaClO.
  • C. CO2 + dd BaCl2.
  • D. CO2 + dd Na2CO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ở câu này các e cần chú ý BaCO3 + 2HCl →BaCl2 + CO2 + H2O. phản ứng này chỉ xảy ra một chiều không có chiều ngược lại

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA