AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây không đúng?

  • A. Các kim loại kiềm đều có 1 electron ở lớp ngoài cùng.
  • B. Tất cả các kim loại nhóm IA và IIA đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường.
  • C. NaHCO3 được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm.
  • D. Công thức của thạch cao sống là CaSO4.2H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mg, Be ở nhóm IIA nhưng không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>