AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 là:

  • A. Xuất hiện kết tủa trắng.
  • B. Ban đầu tạo kết tủa trắng, sau đó tan dần.
  • C. Sau 1 thời gian mới xuất hiện kết tủa trắng.
  • D. Không xuất hiện kết tủa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thứ tự phản ứng:
  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O (Lúc đầu OH- rất dư so với CO2)
  BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>