YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+ và HCO3. Hoá chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

  • A. HCl.
  • B. Na2CO3.
  • C. H2SO4.
  • D. NaCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng Na2CO3 để loại bỏ Ca2+ và Mg2+ trong mẫu nước trên :

  Ca2+ + CO32-  → CaCO3↓ và Mg2+ + CO32-  → MgCO3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA