AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y có 12,35 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị m là:

  • A. 33,3.
  • B. 15,54.
  • C. 13,32.
  • D. 19,98.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(n_{H_{2}} = n_{KL} = 0,145 \ mol\)
  Nếu cho X phản ứng với oxi dư tạo hỗn hợp D thì \(n_{{O_2}} = 0,0725 \ mol\)
  Xét hỗn hợp D:
  \(\Rightarrow m_{oxit}=10,72 + 0,0725 \times 32 = 13,04 \ g\)
  \(n_{MgO}=n_{MgCl_{2}}=0,13 \ mol\)
  \(\Rightarrow n_{CaO}=0,14 \ mol= n_{CaCl_{2}}\)
  \(\Rightarrow m=15,54 \ g\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>