YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm mục đích gì?  
   

  • A. Mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cứ địa Việt Bắc
  • B. Cô lập cần cứ địa Việt Bắc
  • C. Khoá cửa biên giới Việt  -  Trung, thiết lập hành lang Đông Tây (từ Hải Phòng đến Sơn La)
  • D. Nhận được viện trợ về  tài chính và quân sự của Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA