AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu nào dưới đây dược nêu ra trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

  • A. “Phải phá tan cuộc công vào mùa đông của giặc Pháp lên Việt Bắc”
  • B.  “Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược”
  • C.  “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng!”
  • D. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>