YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu nào dưới đây dược nêu ra trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

  • A. “Phải phá tan cuộc công vào mùa đông của giặc Pháp lên Việt Bắc”
  • B.  “Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược”
  • C.  “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng!”
  • D. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng!” → là khẩu hiệu được nêu ra trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON