YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Trong những năm 1947 - 1948,  Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì để đối phó với nhi những âm mứu và hành động của thực dân Pháp?  
   

  • A. Mở các cuộc tấn công đánh địch trên các mặt trận chính diện
  • B. Phát động chiến tranh du kích rộng rãi ở các vùng tạm chiếm
  • C. Tạm thời rút vào hoạt động bí mật
  • D. Câu B và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong những năm 1947 - 1948,  Đảng và Chính phủ ta đã phát động chiến tranh du kích rộng rãi ở các vùng tạm chiếm để đối phó với những âm mứu và hành động của thực dân Pháp.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1844

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON