YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Trong những năm 1947 - 1948,  Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì để đối phó với nhi những âm mứu và hành động của thực dân Pháp?  
   

  • A. Mở các cuộc tấn công đánh địch trên các mặt trận chính diện
  • B. Phát động chiến tranh du kích rộng rãi ở các vùng tạm chiếm
  • C. Tạm thời rút vào hoạt động bí mật
  • D. Câu B và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong những năm 1947 - 1948,  Đảng và Chính phủ ta đã phát động chiến tranh du kích rộng rãi ở các vùng tạm chiếm để đối phó với những âm mứu và hành động của thực dân Pháp.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1844

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON