YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?  
   

  • A. Từ 7 - 11 đến 19 -  12 - 1947
  • B. Từ 7 -  10 đến 19 -  12 -  1947
  • C. Từ 7 -  10 đến 20 -  12 - 1947
  • D. Từ  16 - 8 đến 19 -  12 -  1947
     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiến dịch Việt Bắc diễn ra từ 7/10 đến 19/12/1947

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1842

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF