YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?  
   

  • A. Từ 7 - 11 đến 19 -  12 - 1947
  • B. Từ 7 -  10 đến 19 -  12 -  1947
  • C. Từ 7 -  10 đến 20 -  12 - 1947
  • D. Từ  16 - 8 đến 19 -  12 -  1947
     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiến dịch Việt Bắc diễn ra từ 7/10 đến 19/12/1947

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1842

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON