YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

  • A. Hội nghị ở Phông-ten-blô không thành công 
  • B. Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27-  11 -  1946); Pháp gây ra sự thảm sát ở Hà Nội (17 -  12 -  1946); Pháp gửi tối hậu thư (18 -  12 -  1946).  
  • C. Pháp đã kiểm soát thủ đô Hà Nội
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là do Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27-  11 -  1946); Pháp gây ra sự thảm sát ở Hà Nội (17 -  12 -  1946); Pháp gửi tối hậu thư (18 -  12 -  1946).  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF