AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

  • A. Hội nghị ở Phông-ten-blô không thành công 
  • B. Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27-  11 -  1946); Pháp gây ra sự thảm sát ở Hà Nội (17 -  12 -  1946); Pháp gửi tối hậu thư (18 -  12 -  1946).  
  • C. Pháp đã kiểm soát thủ đô Hà Nội
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>