AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam Nam năm 1950 là:

  • A. Tăng cường hệ thống phòng phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập “hành lang Đông Tây” (Hải Phòng, Hà Nội, Hoà Bình, Si, Hoà Bình, Sơn La)
  • B. Xây dựng hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung duung du
  • C. Lập phòng tuyến “boong ke” và vành đai trắng” xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>