AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?
   

  • A. “Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước”
  • B. “Phòng ngự đồng bằng Bắc Bộ”
  • C. “Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”
  • D.  “Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA