YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Việt Bắc kết thúc ngày nào? 

  • A. 17-12-1947
  • B. 18-1212-1947
  • C. 19-12-1947
  • D. 20-12-1947

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến dịch Việt Bắc kết thúc ngày 19-12-1947

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1847

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON