AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?

  • A.  Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng
  • B. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch
  • C. Hậu phương của ta chưa vững mạnh
  • D. Tất cả các lý do trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>