YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nổ ra đầu tiên ở đâu?  

  • A. Thái Bình
  • B. Hải Phòng
  • C. Hà Nội
  • D. Thanh Hoá
     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nổ ra đầu tiên ở Hà Nội.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF