ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nổ ra đầu tiên ở đâu?  
   

  • A. Thái Bình
  • B. Hải Phòng
  • C. Hà Nội
  • D. Thanh Hoá
     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nổ ra đầu tiên ở Hà Nội.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF