AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự lần lượt là Val – Trp – Lys – Pro. Biết rằng các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys – AAG; Pro – XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtít là:

  • A. 5’ GTT – TGG – AAG – XXA 3’
  • B. 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’
  • C. 5’ XAA – AXX – TTX – GGT 3’
  • D. 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đoạn polipeptid : Val – Trp – Lys – Pro

  → mARN : 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’

  → mạch mã gốc : 3’ XAA – AXX – TTX – GGT 5’ ↔ 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA