AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giả sử có một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh, người ta thực hiện các công đoạn như sau:

  (1) Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo mọc thành cây.

  (2) Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.

  (3) Cho các cây kháng bệnh tự thụ phấn đề tạo dòng thuần.

  (4) Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.

  Quy trình tạo giống đúng theo thứ tự là

  • A. (1) → (4) → (2) → (3).
  • B. (1) → (4) → (3) → (2).
  • C. (4) → (1) → (3) → (2).
  • D. (4) → (1) → (2) → (3).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>