YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thế hệ xuất phát của một quần thể tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen là 0,1AA : 0,4Aa : 0,5 aa. Theo lí thuyết, ở thế hệ F3 loại kiểu gen aa chiếm tỉ lệ là:

  • A. 50%
  • B. 60%.
  • C. 65%
  • D. 67,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quần thể tự thụ P : 0,1AA : 04Aa : 0,5 aa.

  F3: aa= 0,5 + ((1- (1/2/)3)/2) x 0,4 = 0,675

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA