AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập. Ở đời con của phép lai AaBbDd x AaBBdd có số loại kiểu gen và số loại kiểu hình lần lượt là:

  • A. 12 và 4
  • B. 8 và 27
  • C. 27 và 8
  • D. 18 và 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  P : AaBbDd x AaBBdd

  Số loại kiểu gen = 3 x 2 x 2 = 12

  Số loại kiểu hình = 2 x 1 x 2 = 4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>