MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho các quần thể ngẫu phối dưới đây:

  (1) 100% Aa.

  (2) 25% AA + 50% Aa + 25% aa = 1.

  (3) 35% AA + 18% Aa + 47% aa = 1.

  (4) 100% AA.

  (5) 25% AA + 75% Aa = 1.

  Số quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là: (2) (4)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA