YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho một cây tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 43,75% cây hoa đỏ: 56,25% cây hoa trắng. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng là:

  • A. 3/7
  • B. 1/16
  • C. 1/4
  • D. 1/9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  P tự thụ phấn

  F1 : 7 đỏ : 9 trắng

  → tính trạng do 2 gen không alen Aa, Bb tương tác bổ sung theo kiểu 9 : 7

  A-B- = trắng

  A-bb = aaB- = aabb = đỏ

  Cây đỏ F1 : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb

  Tỉ lệ cây đỏ thuần chủng là 3/7

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA