AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14. Một thể đột biến bị mất 1 đoạn ở NST số 1, đảo 1 đoạn ở NST số 5. Khi giảm phân bình thường sẽ có bao nhiêu phần trăm giao tử mang đột biến?

  • A. 50%
  • B. 25%
  • C. 75%
  • D. 12,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thể đột biến :

  - Mất 1 đoạn ở NST số 1. Giả sử A là NST bình thường, a là NST bị mất đoạn

  - Đảo đoạn NST số 5. Giả sử B là NST bình thường, b là NST bị đảo đoạn

  Thể đột biến có dạng: AaBb

  Cho các giao tử : 1AB : 1Ab : 1aB : 1ab

  Chỉ có duy nhất giao tử AB là giao tử bình thường

  Vậy có 75% giao tử mang đột biến

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>