AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một số bệnh và hội chứng bệnh di truyền ở người:

  (1) Bệnh phêninkêto niệu.                   (2) Hội chứng Đao.

  (3) Hội chứng Tơcnơ.                         (4) Bệnh máu khó đông.

  Những bệnh hoặc hội chứng bệnh có nguyên nhân do đột biến gen là:

  • A. (1) và (2). 
  • B. (3) và (4).
  • C. (2) và (3).
  • D. (1) và (4).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những bệnh hoặc hội chứng bệnh có nguyên nhân do đột biến gen là: (1) và (4)

  2 và 3 là do đột biến số lượng NST

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>