YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tuổi cá thể và tuổi quần thể, phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế của cá thể
  • B. Tuổi sinh lí là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể
  • C. Có 4 nhóm tuổi là ấu trùng, trước sinh sản, sinh sản, sau sinh sản
  • D. Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76545

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON