YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhân tố tiến hóa là nhân tố

  • A. không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
  • B. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
  • C. làm thay đổi tần số alen, nhưng không thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể
  • D. tạo ra nòi mới thứ mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76551

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON