YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nhân tố tiến hóa là nhân tố

  • A. không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
  • B. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
  • C. làm thay đổi tần số alen, nhưng không thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể
  • D. tạo ra nòi mới thứ mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76551

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF