ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại cổ sinh gồm các kỉ:

  • A. Cambri, ocđôvic, phấn trắng, đêvôn, than đá, pecmi
  • B. Cambri, ocđôvic, silua, đêvôn, than đá, pecmi
  • C. Cambri, ocđôvic, silua, đêvôn, jura, pecmi
  • D. Cambri, ocđôvic, silua, đêvôn, than đá, tam điệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON