YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong quần thể, các cá thể luôn gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ:

  • A. Hỗ trợ hoặc đối kháng
  • B. Hỗ trợ hoặc cạnh tranh
  • C. Cộng sinh hoặc ức chế cảm nhiễm
  • D. Hợp tác hoặc cạnh tranh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76553

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON